På svenska – Naturen kräver fred

Vårt initiativ är att bättre sammanföra organisationer och aktivister som arbetar för fred och miljö i Finland och internationellt i ett projekt kallat Naturen kräver fred, som organiserade en riksomfattande och internationell hybridhelg den 19 och 20 november i ett auditorium på Arbetarmuseet Werstas, Tammerfors och online på Zoom. Initiativtagarna är Demokratiska bildningsförbundet, FKP:s freds- och miljögrupper och Europeiska vänstern.

Alla som är intresserade av att arbeta för fred, miljö och mänsklighet är välkomna att gå med i projektets planeringsgrupp – både aktuella aktivister och de som fortfarande funderar på sin egen plats i civilsamhället. Vi planerar för närvarande nästa steg i projektet.

Projektkoordinator är Jiri Mäntysalo, som kan kontaktas var som helst i alla frågor och ärenden: jiri.mantysalo@desili.fi

Följ oss på Instagram och Facebook!

FI