Ympäristö vaatii rauhaa esillä Maailma kylässä -festivaalissa 27.-28.5.

Maailma kylässä -banneri, jossa kuvitusgrafiikkaa ja festivaalin tietoja sekä lisättynä tieto Spartacus-säätiön teltasta festivaalissa.

Tule tutustumaan Maailma kylässä -festivaalissa Helsingin Suvilahdessa 27.-28.5. Ympäristö vaatii rauhaa -aloitteeseen, joka pyrkii ympäristö- ja rauhanliikkeiden ja aktivistien yhteistoiminnan rakentamiseen ihmiskunnan ja planeetan puolesta toimimisen vahvistamiseksi. Aloite on esillä Spartacus-säätiön teltalla (T308) lauantaina 27.5. klo 11-21 ja sunnuntaina 28.5. klo 11-19!

Aloite toimii Suomessa ja kansainvälisesti ja Spartacus-säätiö on sen yksi yhteistyökumppani.

Lisäksi teltalla keskustellaan mielellään Spartacus-säätiön toiminnasta ja hankkeista etenkin maailman taloudellisen ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi, työn ja toimeentulon turvaamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Spartacus-säätiön teltalla myydään kirjoja ja muita tuotteita sekä jaossa on myös erilaisia materiaaleja.

Nähdään Suvilahdessa!

Ympäristö vaatii rauhaa – Palaute- ja edistämiskeskustelu

Käydään palautekierros Zoomissa torstaina 24.11. klo 15 alkaen 19.-20.11. järjestetystä Ympäristö vaatii rauhaa -hybriditapahtumasta, joka oli samalla nimellä kulkevan hankkeen ensimmäinen isompi, valtakunnallinen ja kansainvälinen tapahtuma. Missä onnistuttiin, missä pitää jatkossa parantaa? Jutellaan myös hankkeen seuraavista askelista ja toiminnasta sekä joukkoliikkeiden yhteistoiminnan voimistamisesta.

Tervetuloa mukaan myös uudet toimijat ja kansalaisyhteiskunnan aktivistit!

Zoom-linkki: https://us06web.zoom.us/j/85286003269

Lisätietoja antaa hankkeen koordinaattori Jiri Mäntysalo, jiri.mantysalo@desili.fi

Kiitos 19.-20.11. viikonlopusta!

Loistava viikonloppu Werstaalla ja Zoomissa asiantuntevilla alustuksilla ja runsaalla yleisökeskustelulla – Ympäristö vaatii rauhaa -hankkeen ensimmäinen kansainvälinen hybriditapahtuma on maalissa! Työ hankkeen tavoitteiden maaleja – planeettaa ja ihmiskunnan tulevaisuutta puolustavan yhteistoiminnan rakentamista – kohti kuitenkin jatkuu seuraavilla jutuilla. Pysy siis kuulolla ja tule mukaan tekemään hanketta!

Suurkiitokset kaikille osallistujille, puhujille, suunnitteluryhmälle ja vapaaehtoisille, Työväenmuseo Werstaalle sekä tulkeille!

Kuvia Ympäristö vaatii rauhaa -Facebook-sivulla ja -Instagram-tilillä!

Ympäristön ja rauhan puolustaminen on ihmiskunnan ja planeetan elinehto – Ympäristö vaatii rauhaa -tapahtuma Tampereella ja Zoomissa 19.-20.11.

Työväenmuseo Werstaan auditorio Tampereella täyttyy rauhan ja ympäristön puolesta toimivien keskusteluista planeettaa uhkaavien ongelmien ratkaisemiseksi lauantaina ja sunnuntaina 19.-20.11.2022 – tervetuloa lämpimästi osallistumaan ja tekemään kansainvälistä tapahtumaa!

Tampereen keskustassa, hyvien yhteyksien lähellä oleva Työväenmuseo Werstas tallentaa valtakunnallisesti suomalaista työelämää ja sosiaalihistoriaa. Museo sijaitsee Tampereella Finlaysonin historiallisella tehdasalueella. Werstaan auditorio toimii viikonloppuna 19.-20.11. Ympäristö vaatii rauhaa -tapahtuman fyysisenä paikkana. Tapahtuma pidetään hybridinä, joten siihen on mahdollista osallistua myös etänä Zoomin välityksellä. Zoom-linkki: https://us06web.zoom.us/j/82259395188

Kansainvälinen hybriditapahtuma ympäristö- ja rauhanliikkeiden yhteistoiminnan eteen

Ympäristökriisin ratkaisu vaatii kansainvälistä yhteistyötä, joka puolestaan edellyttää rauhan ja luottamuksen ilmapiiriä. Nykyisten sotien, konfliktien ja maiden välisten voiman-näytön tarpeiden aikana yhteisiin vaikuttaviin ilmastoratkaisuihin ei päästä ilman rauhan rakentamista.

Viikonlopun ohjelmassa on luvassa kiinnostavia puheenvuoroja, paneelikeskusteluja ja työpajoja paikallisesta, Euroopan ja kansainvälisestä perspektiivistä sekä pohdintaa ihmisten osallistumisesta muutoksiin. Katso ajantasainen ohjelma täältä: http://www.ymparistovaatiirauhaa.fi/viikonlopun-19-20-11-ohjelma/

Alkua uudelle

Ympäristö vaatii rauhaa on aloite, jonka tavoitteena on koota nykyistä paremmin yhteen rauhan ja ympäristön puolesta toimivia järjestöjä ja aktivisteja Suomessa ja kansainvälisesti. Rauhanliikkeen ja ympäristöliikkeen tiiviimmän yhteistyön tarve on tullut esiin muun muassa aktivistien keskinäisissä keskusteluissa sekä tarkastaeltaessa Suomea ja koko maailmaa lähestyviä uhkia. Aloitteen ensimmäisenä isona tapahtumana pidetään viikonloppu Työväenmuseo Werstaan auditoriossa ja etänä Zoomissa 19.-20. marraskuuta 2022! Tapahtuman koollekutsujina toimivat SKP:n ympäristö- ja rauhanryhmät, Demokraattinen sivistysliitto ja Euroopan vasemmisto.

Molempien päivien aikataulu on ohjelmassa klo 12-18. Viikonlopun aikana kuullaan puheenvuoroja suomeksi ja englanniksi. Tapahtumassa on Zoom-simultaanitulkkaus suomi-englanti-suomi. Jos osallistut paikan päällä Tampereella ja tarvitset tulkkausta, ota mukaasi jokin tekninen laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) sekä omat kuulokkeet, jolloin pääset liittymään Zoomiin ja seuraamaan tulkkausta kuulokkeiden kautta.

Kahvia, teetä ja pientä makeaa ostettavissa kahvitaukojen aikana Werstaalla (2 euroa/kuppi). Ruokailu omakustanteisesti Werstaan ulkopuolella. Lähialueella on hyviä vaihtoehtoja ruokapaikoiksi.

Yhteistä joukkoliikkeiden agendaa ja vahvempaa vaikuttamista

Sota on aina rikos paitsi ihmisyyttä, myös ympäristöä vastaan ja aiheuttaa luonnontuhoa. Osapuolilla ei ole varaa polttaa siltoja, sillä rauhan aikaansaaminen vaatii sopimista ja diplomatiaa. Samalla tarvittavien ympäristökriisiä torjuvien toimien toteuttamista varten tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä, joten huonoille yhteistyösuhteille ei ole aikaa.

Ydinaseet aiheuttavat jatkuvan uhan elämällä ja maailmalle. Kasvava asevarustelu vie valtioiden tasolla ja globaalilla tasolla valtavasti rahaa ja voimavaroja torjua ympäristökriisiä sekä vastata sen aiheuttamiin muutoksiin. Aseteollisuuden päästöt ja taakka ympäristölle on huomattava, ja siitäkin huolimatta aseteollisuus on toistaiseksi jätetty ilmastosopimusten ulkopuolelle.

Ympäristökriisin ratkaisu vaatii kansainvälistä yhteistyötä, joka puolestaan vaatii rauhan ja luottamuksen ilmapiiriä. Nykyisten sotien, konfliktien ja maiden välisten voimannäytön tarpeiden aikana yhteisiin vaikuttaviin ilmastoratkaisuihin ei päästä ilman rauhan rakentamista.

Isoja alueita on jo muuttunut ja muuttuu viljely- ja asuinkelvottomiksi ympäristökriisin vaikutusten seurauksena. Tämä johtaa siihen, että ihmiset joutuvat pakenemaan kotiseuduiltaan. Tämän seurauksena rasismi, nationalismi ja nurkkakuntainen, väkivaltainenkin ajattelu tulee todennäköisesti nostamaan päätään yhä enemmän.

Ihmiskuntaa ja planeettaa kohtaavat uhat ovat siis sekä rauhan- että ympäristöliikkeiden asioita ja siksi meitä aktivisteja – molempien liikkeiden toimijoita ja järjestöjä – olisi tärkeää saada yhteisen pöydän ääreen suunnittelemaan yhteistoimintaa.

Yhteistyön tarkoituksena ei tietenkään ole lopettaa mitään joukkoliikettä vaan luoda uutta yhteistä toimintaa nykyisen rinnalle, vahvistaa vaikuttavuutta ja kannustaa useampia mukaan aktivismiin. Lähdemme mielellään suunnittelemaan järjestöjen ja aktivistien kanssa uutta rauhan- ja ympäristöliikkeiden voimien kokoamista.

Aktivistien ja järjestöjen kanssa kohti uutta rauhan- ja ympäristöliikkeiden voimien kokoamista!

Lisätietoja antaa
Jiri Mäntysalo
Ympäristö vaatii rauhaa -hankkeen koordinaattori
jiri.mantysalo@desili.fi

Viikonlopun työpajoissa paneudutaan paikalliseen aktivismiin ja osallistumiseen

Ympäristö vaatii rauhaa -tapahtuman ohjelmassa on luvassa työpajat lauantaina 19.11. klo 15.30-16.30 ja sunnuntaina 20.11. klo 12.15-13.00. Lauantaina työpajojen teemana on ”Millä keinoin vahvistamaan ympäristö- ja rauhantyötä paikallisesti?”, johon näkemyksiä antaa ennen työpajojen alkua kirjailija Anni Kytömäen ja Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodeniuksen puheenvuorot. Sunnuntain työpajojen teemana on ”Miten saadaan ihmiset laajemmin mukaan työhön planeetan ja rauhan puolesta?”. Työpajojen keskusteluja ja huomioita puretaan kummankin päivän loppupuolella auditoriossa koko porukalla.

Tarkoituksena työpajoissa on lähestyä pienemmällä porukalla aiheita, keskustella yhdessä ja tehdä uusiakin oivalluksia. Työpajoja varten on suunniteltu kysymyspatteristo, jonka avulla vetäjät voivat lähtevät käynnistämään keskustelua. Zoom-osallistujille annetaan sama kysymyspatteristo itsenäistä työskentelyä varten.

Työpajojen ensisijainen kieli Tampereella on suomi. Tarvittaessa joku työpajan jäsenistä voi toimia ikään kuin tulkkina, mikäli englannin kieltä on tarvetta käyttää. Vetäjille jaettu kysymyspatteristo on myös englanniksi, joten sekin toimii tarvittaessa apuna työskentelyssä.

Ympäristö vaatii rauhaa -palaveri pidetään keskiviikkona 9.11. klo 16 etänä

Ympäristö vaatii rauhaa -kangaskasseja suomeksi ja ruotsiksi.

Hei! Seuraava ja tiedettävästi viimeinen Ympäristö vaatii rauhaa -palaveri ennen 19.-20.11. tapahtumaa pidetään keskiviikkona 9.11. klo 16 etänä. Jos haluat osallistua, laita viestiä hankkeen koordinaattorille Jiri Mäntysalolle (jiri.mantysalo@desil.fi), niin saat linkin!

Kangaskasseja on myynnissä lisää suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä teksteillä, ja niitä tulee myös paikan päälle myyntiin. Ota yhteyttä, jos haluat kangaskasseja hankkia nyt etukäteen, niin sovitaan toimituksesta ym.!

Nettisivut löytyvät osoitteesta: http://www.ymparistovaatiirauhaa.fi/ ja siellä on päivittyvä viikonlopun ohjelma. Meillä on myös Instagramissa ja Facebookissa sivut, jotka kannustan ottamaan seurantaan ja jakamaan julkaisuja! Kaikki mahdolliset viestintäkeinot käyttöön! 

Palaverin esityslistasta ehdotelmaa:

1. Avaus
2. Yleiskatsaus tapahtuman perusasioista, esim. ruoka ja kahvitus, työpajat
3. Puhujatilanne ja ohjelma
4. Tapahtuman EV- ja DSL-tuet ja -yhteistyö
5. Tapahtuman mainostus 
6. Mitä marraskuun jälkeen? Mikä suunnitteluryhmän tulevaisuus? 
7. Muut asiat, palaverin päättäminen

Nähdään siis Zoomissa ke 9.11. klo 16! Pidetään ympäristön ja rauhan symbolit korkealla! 

Tapahtuman avauskeskustelussa alustaa International Peace Bureaun johtaja Sean Conner

Sean Conner.

International Peace Bureaun johtaja Sean Conner alustaa Ympäristö vaatii rauhaa -tapahtuman avauskeskustelussa ”Rauhan ja ympäristön yhteistoiminnan tarve” lauantaina 19.11. klo 12.15-13.00. International Peace Bureua on vanhin rauhan puolesta toimivista järjestöistä. Se perustettiin vuonna 1891 ja sille myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1910. Järjestö toimii aktiivisesti kansalaisvälisen aseistariisunnan ja kehityksen eteen.

Elina Mikola panelistina sunnuntain keskustelussa

Amnesty International Suomen osaston ilmasto- ja ympäristöasiantuntija Elina Mikola on panelistina Ympäristö vaatii rauhaa -tapahtumassa sunnuntaina 20.11. pidettävässä keskustelussa ”Mitä toimet planeetan pelastamiseksi tarkoittaa ihmisten elämään ja arkeen?” klo 15.00-16.30. Paneelissa puhutaan siitä, miten ilmasto- ja ympäristötoimia on mahdollista toteuttaa etenkin pienituloisten ihmisten kannalta oikeudenmukaisesti ja arkea parantaen.

FI